About Us

NeverLand hoạt động dưới hình thức kết hợp Booking và Cộng đồng.

  • Booking: NeverLand cung cấp dàn players ấn tượng để bạn có thể thuê chơi game, nói chuyện, tâm sự, chữa lành, hát hò, xem tarot,… Booking là dịch vụ bạn nên trải nghiệm khi tham gia NeverLand.
  • Cộng đồng: NeverLand đồng thời cũng là một sân chơi để các bạn có thể giao lưu, kết bạn và tham gia nhiều hoạt động khác như Talkshow, Event, Giveaway.