Hướng dẫn ứng tuyển players

Bước 1: Truy cập vào NeverLand. (Hướng dẫn truy cập bạn có thể xem tại đây)
Bước 2: Tuy cập kênh ⁠NeverLand⁠ 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓・𝐁𝐎𝐎𝐊𝐈𝐍𝐆. Lựa chọn Đăng ký để ứng tuyển làm players.
Bước 3: Ticket của bạn sẽ được mở, chỉ cần ấn vào Ticket vừa được mở và Staff của NeverLand sẽ hỗ trợ bạn trong vòng 5s.

Lưu ý:
Ping Staff trong Ticket của bạn bằng cách @Staff nếu đợi lâu.
Nếu không thể tạo Ticket truy cập ⁠NeverLand⁠・neverland・chat và ping Staff để được hỗ trợ.