Hướng dẫn tham gia Discord NeverLand

Truy cập từ máy tính

Bước 1: truy cập vào website Discord hoặc sử dụng ứng dụng Discord.
Bước 2: đăng ký tài khoản Discord.
Bước 3: Nhấn link dưới đây:
https://discord.gg/neverlandbooking

Truy cập từ điện thoại

Bước 1: Tải ứng dụng Discord từ CH Play/App Store.
Bước 2: Đăng ký tài khoản Discord.
Bước 3: Nhấn link dưới đây:
https://discord.gg/neverlandbooking